Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.b2brenenergy.com/
Τρέχουσα τιμή : 1334289
Προηγούμενη τιμή : 942234
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -29.38%