Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.arnea.gr
Τρέχουσα τιμή : 25010599
Προηγούμενη τιμή : 12488490
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -50.07%