Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.katzouraki.gr/
Τρέχουσα τιμή : 23581437
Προηγούμενη τιμή : 9677779
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -58.96%