Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kedke.gr
Τρέχουσα τιμή : 1505662
Προηγούμενη τιμή : 1600902
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 6.33%