Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.smartshoppingcard.gr/
Τρέχουσα τιμή : 27140313
Προηγούμενη τιμή : 7804099
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -71.25%