Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.shift.gr/
Τρέχουσα τιμή : 997903
Προηγούμενη τιμή : 591155
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -40.76%