Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kiatoshops.gr/
Τρέχουσα τιμή : 17051870
Προηγούμενη τιμή : 6336220
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -62.84%