Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.infodata.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8351894
Προηγούμενη τιμή : 5979732
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -28.4%