Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.gofaliro.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2480988
Προηγούμενη τιμή : 2947966
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 18.82%