Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.e-comm.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7793952
Προηγούμενη τιμή : 3458555
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.63%