Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.2244.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7718587
Προηγούμενη τιμή : 3360061
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.47%