Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bbdogroup.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14356073
Προηγούμενη τιμή : 7969369
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44.49%