Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.notaweb.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3297688
Προηγούμενη τιμή : 2550499
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.66%