Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.united-hellas.com/commerce/kalamos-fish/
Τρέχουσα τιμή : 313996
Προηγούμενη τιμή : 270083
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -13.99%