Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.alexmeat.gr/
Τρέχουσα τιμή : 25114149
Προηγούμενη τιμή : 8015227
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -68.08%