Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.anel.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3080861
Προηγούμενη τιμή : 3196838
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 3.76%