Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.balahamis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10865655
Προηγούμενη τιμή : 7397586
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -31.92%