Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lga.gr/
Τρέχουσα τιμή : 17663806
Προηγούμενη τιμή : 6673649
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -62.22%