Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.drama.gr/nepota/first.html
Τρέχουσα τιμή : 1270764
Προηγούμενη τιμή : 621638
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -51.08%