Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.tedkhalk.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6261716
Προηγούμενη τιμή : 4864410
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.32%