Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.tedk.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2703718
Προηγούμενη τιμή : 2770273
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 2.46%