Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.depag.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6108236
Προηγούμενη τιμή : 3790734
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.94%