Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.deya-ker.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12134434
Προηγούμενη τιμή : 8157638
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.77%