Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.deka-trikala.gr/
Τρέχουσα τιμή : 4990111
Προηγούμενη τιμή : 1617209
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -67.59%