Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.asik.gr/
Τρέχουσα τιμή : 17643862
Προηγούμενη τιμή : 10965418
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.85%