Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.anem.gr/
Τρέχουσα τιμή : 4164898
Προηγούμενη τιμή : 3176862
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -23.72%