Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kastelli.gr/
Τρέχουσα τιμή : 15515192
Προηγούμενη τιμή : 10538957
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.07%