Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.diplomatia.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2362669
Προηγούμενη τιμή : 1620039
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -31.43%