Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kne.gr/
Τρέχουσα τιμή : 940012
Προηγούμενη τιμή : 775602
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -17.49%