Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.opanad.gr
Τρέχουσα τιμή : 9534508
Προηγούμενη τιμή : 21658905
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 127.16%