Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dak.gr
Τρέχουσα τιμή : 24573308
Προηγούμενη τιμή : 23314624
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -5.12%