Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.concord.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8334452
Προηγούμενη τιμή : 7410895
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -11.08%