Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://eedsa.duth.gr/
Τρέχουσα τιμή : 51854
Προηγούμενη τιμή : 45269
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -12.7%