Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.gec.gr/ken/
Τρέχουσα τιμή : 1797411
Προηγούμενη τιμή : 2149253
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 19.57%