Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.markakis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6095194
Προηγούμενη τιμή : 4733712
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.34%