Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.karakostas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5553438
Προηγούμενη τιμή : 2329474
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -58.05%