Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ionas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3881480
Προηγούμενη τιμή : 3501222
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -9.8%