Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.x-tremer.com/Trespass/koridalos.htm
Τρέχουσα τιμή : 6400181
Προηγούμενη τιμή : 2955258
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -53.83%