Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.avanteshockey.com/
Τρέχουσα τιμή : 4057048
Προηγούμενη τιμή : 2901377
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -28.49%