Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.asterastripolis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 499531
Προηγούμενη τιμή : 285380
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -42.87%