Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aoaetos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 15869373
Προηγούμενη τιμή : 5119689
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -67.74%