Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.emperor.gr/
Τρέχουσα τιμή : 261090
Προηγούμενη τιμή : 111577
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -57.26%