Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.minifootballparadise.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5758845
Προηγούμενη τιμή : 13227188
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 129.68%