Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aek21.com/
Τρέχουσα τιμή : 3678653
Προηγούμενη τιμή : 1875478
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -49.02%