Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.astrologos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1074852
Προηγούμενη τιμή : 565905
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.35%