Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.diaskedasi.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1348839
Προηγούμενη τιμή : 692009
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -48.7%