Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.all-restaurants.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1675976
Προηγούμενη τιμή : 736761
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.04%