Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.etema.gr
Τρέχουσα τιμή : 14392841
Προηγούμενη τιμή : 17061007
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 18.54%