Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.starbeach.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2287660
Προηγούμενη τιμή : 2112603
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -7.65%