Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.luigelo.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10248177
Προηγούμενη τιμή : 9056856
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -11.62%